PRESENTATION AV BARNSAM FRÅN INNOVATION DAY

BarnSam - App socialtjänsten: Det digitala hjälpmedlet som bland annat kan användas för att genomföra de lagstadgade samtalen med familjehemsplacerade barn. Appen är utformad för att tilltala barn och är inbjudande i sin utformning.

Fyll i dina uppgifter så får du ta del av presentationen som visades på Innovation Day i Karlskrona. 

Läs mer här: Cecilia Grefves blogg inlägg på Regeringskansliets hemsida!

 

slide6.png