Barnsam - App Socialtjänsten, visades på Innovation Day i Karlskrona


2017-05-05

Den 4 maj gick Innovation Day av stapeln i Karlskrona. Digitalisering var den blå tråden under dagen då Blekinge har som mål att vara ledande i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter 2020.

Under Innovation Day kunde man inspireras av spännande presentationer och workshops inom tre fokusområden Telecom/IT, eHälsa samt Marin teknik och även ta del av tekniska tillämpningar i vår DemoArena.

På temat eHälsa visades Contribes app BarnSam - App Socialtjänsten. Det digitala hjälpmedlet som bland annat kan användas för att genomföra de lagstadgade samtalen med familjehemsplacerade barn, därav namnet BarnSam (Barns sammanhang). Den app som har utvecklats är utformad för att tilltala barn och är inbjudande i sin utformning. 

Genom att använda appen BarnSam frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen och det bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå. Socialsekreteraren får kunskap om barnets känsla av sammanhang, anknytning och trygghet och det bidrar till att barnet får rätt stöd och hjälp.

Metoden harmonierar väl med lagstiftning och BBIC. Appen frigör tid från administration till tid för samtal med barnen, metod och teknik bidrar också i sig till stärkta relationer och goda möten. Materialet som kommer ut av samtalet används sedan som grund för uppföljning av genomförandeplan och nödvändig dokumentation i personakt. Resultaten kan också användas på aggregerad nivå och ligga till grund för verksamhetsutveckling. 

Barnens egna upplevelser får en mycket tydligare roll; ”Så här har ingen pratat med mig tidigare” och ”Det känns som du förstår mig bättre nu” är respons som kommit från barnen under pilotprojektet. Också socialsekreterarna är nöjda. Kvalitén i uppföljningen höjs och metoden är enkel att använda.

Läs mer här: Cecilia Grefve skriver i sin blogg på Regeringskansliets hemsida

 Ladda ner din presentation av BarnSam!

Barnsam - app socialtjänst