Barnsam en del av förbättringsresan


2017-08-29

Vid 5 tillfällen under augusti och september kommer rikskonferensen ”Förbättringsresan” att köras på olika platser i Sverige. Först ut är Malmö med start idag där Karlskronas socialchef, Annette Gladher samt Cecilia Grefve, regeringens samordnare för barn och ungdomsvården, kommer att prata om BarnSam inför representanter från alla Sveriges kommuners socialförvaltningar. En fantastisk möjlighet för oss och BarnSam. 

BarnSam

Karlskrona – nominerad till Årets digitaliseringskommun, berättar om satsningar och framtidstro. Nu testas, BarnSam, ett nytt arbetssätt för barn- och ungdomsvården. En metod och innovation som sprungit ur Familjehemsvårdens egna behov. Metoden syftar till att med hjälp av tydlig struktur på samtalen stärka barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård och ge barnet reell möjlighet att påverka sin livssituation. Metoden ger barnets socialsekreterare kunskap om barnets känsla av sammanhang, anknytning och trygghet och bidrar därmed till att barnet ska få rätt stöd och hjälp. Genom att använda metoden och den digitala tekniken frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen och bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå. 

För mer information om BarnSam, kontakta:

Marcus Nilsson
vice VD/Försäljningschef
Contribe AB
Mobil: 070-527 01 00
E-post: marcus.nilsson@contribe.se