Contribe vinner ramavtal med ESS i Lund


2016-12-02

Contribe har nyligen tecknat ramavtal med ESS – en europeisk forskningsanläggning som byggs i Lund, i samarbete med EC Konsult. Avtalet omfattar mjukvaruutveckling och test av kontrollsystemet som ska se till att anläggningens olika delar fungerar. Avtalet omfattar två år med möjlig förlängning med ytterligare tre år.

“ESS är ett enormt projekt och vi är naturligtvis väldigt stolta att få vara med att bidra till detta under flera år framöver”, säger Roger Gordin, VD på Contribe i Malmö.

European Spallation Source (ESS) byggs i nordvästra Lund, en unik forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskarna på ESS kommer att kunna studera olika typer av material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar ungefär som i ett gigantiskt mikroskop. Neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

“På Contribe vill vi genom vår mission bidra till att “Förenkla framtiden” vilket blir väldigt konkret när vi har ett samarbete med ESS”, avslutar Roger Gordin.