Integration av Fortnox till Ecobränsle


2017-09-01

Just nu jobbar vi med ett Fortnox-projekt för Ecobränsle i Karlshamn!

eco-bransle-logo.png

Ecobränsle är ett bolag som levererar Sveriges bästa helt förnyelsebara drivmedel. Företaget har 70-tal tankstationer runt om i Sverige. Kunderna är taxibolag, åkerier och bussbolag. Företaget växer kraftigt då marknaden utvecklas mycket positivt. Sedan flera år tillbaka använder Ecobränsle olika IT-system i sin verksamhet. Fortnox används för fakturering och bokföring, webfuel för tankning m.fl. För att skapa en fullt automatiserad hantering, där fakturaunderlagen hämtas från webfuel (pumpsystemet) in till Fortnox, har Ecobränsle vänt sig till Contribe och bett oss att bygga en integration mellan webfuel och Fortnox. Vår uppgift är att hjälpa Ecobränsle med att effektivisera sina processer ytterligare för att skapa förutsättningar för tillväxt. Projektet fortlöper under hösten och skall vara levererat i slutet av året.

Vill du veta mer om vad Contribe gör? Läs vidare här: 
Contribe tecknar samarbetsavtal med Fortnox
Hur digitaliseringen tar ditt företag in i framtiden

För mer information om detta eller liknande projekt kan ni vända er till,

Marcus Nilsson
vice VD/Försäljningschef 

Contribe - Vi förenklar framtiden!

Web: www.contribe.se | Mobil: +46 70 527 01 00
Skype: marcus.nilsson396 | E-post: marcus.nilsson@contribe.se