Rösta på Internet Camp - sista chansen att rösta i Surfa Lugnt-Priset 2017


2017-01-10

På Contribe är vi oerhört stolta och glada över att vårat initiativ Internet Camp har nominerats till Surfa Lugnt-Priset 2017.

Surfa Lugnt driver ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Åtta kandidater nominerades till Surfa Lugnt-priset 2017. Nu kan du säga din mening genom att rösta på din favoritkandidat!

Vilken verksamhet tycker du inspirerar och gör skillnad till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på och om nätet?

Sista röstningsdatum är 15 januari 2017.

Contribes initiativ, Internet Camp, är ett läger som får mellanstadieelever att tänka till kring rättigheter, skyldigheter, upphovsrätt och källkritik. På lägret får deltagarna, utöver att ha kul och träffa nya kompisar, lära sig hur man är Internetsmart, hur man gör sin egen hemsida och hur man i övrigt använder Internet på ett bra sätt. Läs mer här: http://www.internetcamp.se/

RÖSTA GÄRNA!

http://surfalugnt.se/rosta-surfa-lugnt-priset-2017/